انتشارات

گروه مطالعات زنان با اتخاذ رویکردی جنسیت محور به مسائل زنان در ایران و با توجه به ضرورت عدالت جنسیتی در نظام آموزش عالی ایران تشکیل شده است. هدف گروه، تحول وضعیت زنان در نسبت با آموزش عالی و ترویج و نشر یافته‌های پژوهش در این زمینه است که از راه مأموریت‌های ذیل محقق می‌شود: پژوهش درباره مسائل جنسیتی؛ جاری‌سازی رویکرد جنسیتمحور در پژوهشهای آموزش عالی؛ سیاست‌پژوهی برای بهبود جایگاه زنان در آموزش عالی، و فراهم آوردن زمینه‌های بازشناسی فعالیت‌های علمی زنان

اسم کتاب

بخشی از محتوای کتاب
بیشتر

اسم کتاب

بخشی از محتوای کتاب
بیشتر

اسم کتاب

بخشی از محتوای کتاب
بیشتر

اسم کتاب

بخشی از محتوای کتاب
بیشتر
0 +
کاربران
0 +
کتب و نشریات
0 +
نشست ها
0 +
مقالات

نشست ها و همایش ها

نشست

نشست

نشست

نشست

همکاران ما