فعالیت های آموزشی

كارگاه پنج روزه مهارتهاي ارتباطي و چانه زني

كارگاه 5 روزه آموزشي مهارتهاي ارتباطي و چانه زني توسط مؤسسه و در محل مؤسسه برگزار گرديد . مدرس اين كارگاه خانم مري آن استفانسون ، يكي از مدرسين سازمانهاي غيردولتي كشور انگلستان بود. در اين كارگاه پنج روزه ، 30 نفر از كارشناسان سازمانهاي غيردولتي زنان سراسر كشور شركت نمودند . شركت كنندگان در اين دوره با مباحثي چون : مهارتهاي ارتباطي، برنامه ريزي و هدف گزاري در چانه زني  فنون مذاكره، ارتباطات مؤثر… آشنا شدند و در پايان دوره گواهينامه مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان را دريافت نمودند.

سومين دوره بين المللي مطالعات زنان

مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان در ادامه دوره هاي بين المللي مطالعات زنان و با هدف تبادل اطلاعات و تجربيات بين فعالين حوزه مطالعات زنان در دنيا ، اقدام به برگزاري سومين دوره مطالعات زنان نمود. شركت كنندگان در اين دوره غير از مباحث تئوريك ، مطالعات تطبيقي نيز انجام دادند و در بازديد از دادگاه خانواده مباحث حقوقی زنان و نيز در ملاقاتي با مشاور زنان جهاد كشاورزي  زمينه هاي اشتغال زنان نيز بررسي گرديد شركت كنندگان اين دوره از كشورهاي مصر ـ كويت ـ بحرين ـ افغانستان ـ كانادا ـ آمريكا و تركيه  بودند.

 دوره آموزشي 42 ساعته مقدمه اي بر مطالعات زنان

با توجه به اهميت حوزه مطالعات زنان كه شامل مجموعه مباحثي مربوط به زنان مي باشد ، مؤسسه اقدام به برگزاري دومين دوره آموزشي مقدمه اي برمطالعات زنان ، نمود . اين دوره به صورت هفتگي برگزار گرديد. مدرس اين دوره خانم دكتر مشيرزاده استاد دانشگاه تهران و شركت كنندگان در اين دوره 35 نفر از كارشناسان امور زنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي بودند.

در اين دوره مباحثي چون : تاريخچه مطالعات زنان ـ مطالعات زنان ، فلسفه و روش شناسي ـ مطالعات زنان و جامعه شناسي ـ مطالعات زنان و روانشناسي ـ مطالعات زنان و روابط بين الملل مطرح گرديد.

اين دوره طي 14 جلسه و 42 ساعت آموزشي برگزار گرديد و شركت كنندگان در پايان اين دوره گواهينامه مركز پژوهشي مؤسسه را ، دريافت نمودند و نيز گزارش دوره بصورت كتابي چاپ و منتشر گرديد.

4ـ كارگاه آموزشي بهداشت باروري و بهداشت جنسي

تأمين و ارتقاي سلامت نيازمند توجه به تمامي دستگاههاي بدن و كاركرد آنها دارد و سلامت جنسي مبحثي است كه نيازمند توجه به بخش آموزش بهداشت جنسي است، بدين منظور اين مؤسسه كارگاه يك روزه آموزش بهداشت جنسي برگزار نمود.

در اين كارگاه تعداد30 نفر از دختران جوان از اعضاي سازمانهاي غيردولتي و دانشجويان شركت داشتند.  در اين كارگاه مباحثي چون حقوق بهداشت باروري ، فيزيولوژي بدن انسان ، بهداشت جنسي و سلامت روان آموزش داده شد.

كارگاه آشنايي با فنون مذاكره

كارگاه آموزشي آشنايي با فنون مذاكره و مهارتهاي ارتباطي برگزار گرديد . مدرس اين دوره آقاي سعيد نوري نشاط و آقاي دكتر نيازي و شركت كنندگان در اين كارگاه 35 نفر از مشاورين زن آموزش و پرورش شهر تهران بودند كه در اين كارگاه با مهارتهاي مختلف جهت يك مذاكره اثر بخش آشنا گردیدند.

اين دوره به عنوان يك دروه آموزشي ضمن خدمت ارائه گرديد و در پايان دوره شركت كنندگان گواهينامه مركز پژوهشي مؤسسه را دريافت نمودند.

دوره آموزشي معناشناسي در قرآن مجيد

دوره آموزشي معناشناسي در قرآن مجيد با تدريس آقاي دكتر شهریار نيازي استاد دانشگاه تهران و به صورت هفتگي در مؤسسه برگزار مي گردد. شركت كنندگان در اين دوره تعدادي از زنان پژوهشگر قرآن کریم مي باشند.

 

  کارگاه آموزشی توانمند سازی زنان و ویژگی های زنان توانمند

کارگاه آموزشی فوق با هدف افزایش توانمندی زنان، ویژه شصت نفر از کارشناسان وزارت ارشاد توسط موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد .

در این کارگاه شرکت کنندگان با مفاهیم توانمندی ، روشهای دستیابی به آن و ویژگی های زنان توانمند آشنا شدند.

 کارگاه آموزشی سلامت روان و مبارزه با استرس 

کارگاه آموزشی فوق با هدف حفظ سلامت روان ویژه شصت نفر از کارشناسان وزارت ارشاد برگزار شد.در این کارگاه که توسط موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شده بود ، شرکت کنند گان ضمن آشنایی با مختصات  سلامت روان ،با روش های مقابله با استرس آشنا شدند.

 کارگاه آموزشی بهداشت باروری

این کارگاه با هدف ارتقاء بهداشت از طریق افزایش آگاهی شرکت کنندگان با مفاهیم بهداشت باروری توسط موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.در این کارگاه  که ویژه تعدادی از کارشناسان کشوری مسایل بهداشت باروری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار شده بود ،مفاهیم  و  ویژگی ها ی سلامت باروری و روش های جلب حمایت همه جانبه در رابطه با موضوع سلامت و حقوق باروری مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه آموزشی آشنایی با شورای حقوق بشر و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی

کارگاه آشنایی با شورای حقوق­بشر و گزارش­نویسی ویژه بررسی دوره­ای جهانی برگزار گردید.

این کارگاه توسط موسسه مطالعات و تحقیقات زنان  وبا همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، با هدف حضور مؤثر سازمان­های غیردولتی در بررسی دوره­ای ایران برگزار شد.

در کارگاه فوق نمایندگان 25 سازمان غیر­دولتی  زنان و اعضاء شبکه سلامت و حقوق باروری شرکت نمودند.

روز اول این کارگاه­ پس از سخنرانی افتتاحیه به سازو کارهای حمایتی حقوق­بشر با تأکید خاص بر شورای حقوق­بشر و بررسی دوره­ای جهانی اختصاص داشت و بعد ازظهر، اصول کلی گزارش­نویسی با تأکید بر مکانیسم بررسی دوره­ای جهانی مورد بررسی قرار گرفت.  روز دوم نیز به طور اختصاصی به نحوه نگارش گزارش سازمان­های غیر­دولتی در بررسی دوره­ای ایران اختصاص یافت. روز سوم کارگاه­ به فاصله دو هفته پس از روزهای اول و دوم به بررسی گزارش­های تهیه شده توسط سازمان­های غیر­دولتی اختصاص یافت.

برای آن دسته از شرکت­کنند گان که موفق به گذراندن کامل دوره آموزشی و تهیه گزارش­های مستقل برای سازمان­های غیردولتی خود شدند، امکان حضور در شورای حقوق­بشر (مقر اروپایی سازمان ملل متحد) و آشنایی عملی با مکانیسم بررسی دوره­ای جهانی، فراهم گردید.

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری ویژه مدیران و دبیران منطقه 3 آموزش و پرورش توسط موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 3 شهرداری تهران برگزار شد . در این کارگاه که  با حضور مدیران ودبیران آموزش و پرورش منطقه سه تهران به مدت ٢ روز  برگزار گردید، حدود ٢5 نفر از مدیران  و دبیران آموزش و پرورش منطقه ٣ حضور داشتند . کارگاه فوق با هدف ارتقا آگاهی مخاطبان از روشهای پیشگیری از کودک آزاری  با روش اجرای مشارکتی و آموزش متقابل برگزار گردید. در این کارگاه شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم کودک آزاری و انواع آن با کنوانسیون  حقوق کودک و موارد مربوط  پیشگیری از کودک آزاری در این کنوانسیون آشنا شدند.

آشنایی با  علل و عوامل مربوط بر بروز پدیده ی کودک آزاری و ویژگی ها و خصوصیات آزار گران و  کودکان آزاردیده از دیگر مباحث مورد بررسی در کارگاه فوق بود.در پایان این کارگاه دو روزه گواهی نامه حضور در دوره به شرکت کنندگان اعطا شد.

 

دبیر خانه شبکه سلامت و حقوق باروری

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان به عنوان دبیرخانه شبکه سلامت و حقوق باروری از سوی 25 سازمان غیر دولتی عضو این شبکه انتخاب گردیده است. این شبکه وظیفه توانمند سازی سازمان های عضو و توسعه هماهنگی فعالیت های آنان را در زمینه سلامت و حقوق باروری  برعهده دارد که تا کنون اقدامات گسترده ای در این زمینه  انجام داده است در ادامه به بخشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این دبیرخانه اشاره می شود:

دوره  آموزشی طراحی برنامه جلب حمایت همه جانبه برای بهبود سلامت درکشور

دوره  فوق با هدف افزایش آگاهی و مهارت و اصلاح نگرش گروههای هدف در زمینه طراحی و تدوین برنامه عملیاتی جلب حمایت همه جانبه در حوزه سلامت باروری برگزار شد.

این دوره توسط موسسه مطالعات و تحقیقات زنان به عنوان دبیر خانه شبکه سلامت و حقوق باروری و دفتر ارتباطات و آموزش سلامت معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویژه 35 نفر از اعضاء شبکه برگزارشد. این دوره که در قالب کارگاههای آموزشی اجرا شد ، موضوعاتی نظیر ارتقای سلامت و جلب مشارکت جامعه در نظام سلامت ،آشنایی با اصول جلب حمایت همه جانبه ،تحلیل دست اندرکاران برنامه ،تدوین اهداف اختصاصی برنامه جلب حمایت همه جانبه ،تهیه پیام و استراتژی ،طرح عملیاتی و طراحی پایش و ارزشیابی برنامه جلب حمایت همه جانبه مورد بررسی قرار گرفت.

در این دوره شرکت کنند گان در سه گروه (سلامت باروری )(حقوق باروری و جنسیت)(سلامت باروری نوجوانان و جوانان )به طراحی استراتژی جلب حمایت همه جانبه پرداخته و در طی کار گروهی طرح عملیاتی مرتبط با موضوع را تهیه نمودند.

دوره آموزشی مهارتهای پایه و اساسی برای توسعه سازمانی  

دوره آموزشی  فوق با هدف افزایش مهارتهای مخاطبان جهت توسعه سازمانی برگزار شد. این کارگاه ویژه سازمان های غیر دولتی عضو شبکه سلامت و حقوق باروری برگزار گردید و در آن شرکت کنند گان با مهارت های اساسی به منظور توسعه سازمانی در سازمان های غیر دولتی آشنا شدند. این دوره از پنج کارگاه آموزشی با عناوین  یادگیری موثر، فنون مذاکره ، ،یادگیری مبانی کار تیمی،حل مساله،معماری شبکه و مدیریت انتظارات ذینفعان تشکیل شده بود که در ادامه به هریک از این کارگاهها اشاره می شود.

  کارگاه آموزشی یادگیری نگاه نو،ذهن نو،زبان نو برای عملکرد نو

کارگاه فوق با هدف افزایش کارآمدی بر اساس رفتار های خلاقانه با بهره گیری از روش های تسهیل گری برگزار شد.در این کارگاه نگاه نو براساس مقایسه تطبیقی بین شرایط و روش های اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و تحلیل شرایط لازم برای بقاء در محیط های پر اغتشاش مورد بررسی قرارگرفت . مفهوم ذهن نو نیز با بهره مندی از مباحث سلسله مراتب سیستم ها،تفاوت مساله ،مشکل و معضل ،فرآیند تفکر برای شناخت،بینش ،جهان بینی،رویکرد، نگرش،تحلیل و منطق سیستمی توضیح داده شد.

در بخش بعدی کارگاه مفهوم زبان نو براساس مفاهیم نگرش سیستمی به سازمان ،تحول و تولد مجدد سازمان و یادگیری مستمر ارایه شد. بخش انتهایی کارگاه نیز عملکرد نو با استفاده از ابزارهایی نظیر شنوایی و عملکرد  موثر مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه آموزشی فنون مذاکره

دومین کارگاه آموزشی برگزار شده در راستای دوره آموزشی مهارتهای پایه و اساسی، در جهت توسعه سازمانی و با هدف افزایش مهارت شرکت کنند گان با اصول و فنون مذاکره برگزار شد. در کارگاه فوق مباحثی از جمله فضاهای ارتباطی و مذاکره ،استراتژی و فضاهای بدل ارتباطی،انواع مذاکره،نکات کلیدی برای مذاکره اصولی،پیگیری مذاکره و … مورد بررسی قرارگرفت.

 کارگاه آموزشی یادگیری مبانی کار تیمی

کارگاه فوق با هدف تقویت توان مخاطبان در انجام کارهای تیمی در سازمان های غیردولتی به عنوان سومین کارگاه آموزشی در راستای دوره آموزشی مهارتهای پایه و اساسی در جهت توسعه سازمانی برگزار شد. در این کارگاه مراحل تکامل سازمان ها از ساختارهای بوروکراتیک به تیمی، ویژگی های مراحل تکامل تیم و نقش رهبری،مهارت های پایه ای در تیم ، مهارت های نفوذ و استراتژی های مختلف و مهارت های اقناع، به بحث و تبادل نظر گذارده شد.

کارگاه آموزشی یادگیری حل مساله

چهارمین کارگاه  دوره آموزشی مهارت های اساسی و پایه با هدف بالا بردن توان شرکت کنندگان در حل مسایل سازمانی خود برگزار شد. در کارگاه فوق فرایند حل مساله با تاکید بر شناخت مساله ،تحلیل مساله از طریق تفکر سیستمی،ایده پردازی و تفکر خلاق،ارزیابی ایده ها و تصویب طرح مورد بررسی قرارگرفت.

کارگاه آموزشی معماری شبکه و مدیریت انتظارات ذینفعان

پنجمین و آخرین کارگاه دوره آموزشی مهارت های پایه و اساسی با عنوان معماری شبکه و مدیریت انتظارات ذینفعان، با هدف بهبود بهره وری سازمانی برگزار شد. در کارگاه فوق مباحثی نظیر چرخه معماری سازمان، شبکه ذینفعان ،عوامل اثرگذار بر انتظارات ذینفعان و دلیل اصلی نارضایتی ،ارتباط تجربه و انتظارات ارایه گردید.

ـ کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی  و فنون مذاکره

ـ کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون مذاکره در محل مؤسسه برگزار گردید در این کارگاه دو روزه 30 نفر از مدیران هسته های مراکز رشد IT تهران شرکت داشتند.

در روز اول کارگاه آقای سعید نشاط در زمینه فنون مذاکره و لابیگری تدریس نمودند. در روز دوم کارگاه خانم دکتر جزنی استاد دانشگاه شهید بهشتی مبحث مدیریت منابع انسانی را به صورت فشرده ویژه مدیران مراکز رشد ، تدریس نمودند.

ـ کارگاه آموزشی « آشنایی با مفاهیم بهداشت باروری ، بهداشت باروری جوانان، حقوق باروری جنسیت»

مؤسسه با همکاری اداره ارتباطات و آموزش بهداشت معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران اقدام به برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی 2 روزه  نمود .

در این دو دوره کارگاهی ،کارشناسان سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه سلامت و بهداشت باروری شرکت نمودند . این کارگاهها با همکاری سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه بهداشت باروری و عضو شبکه بهداشت باروری همکار با صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت سلامت وزارت بهداشت تشکیل گردید. آقای دکتر یگانه از انجمن مبارزه با آسیبهای رفتاری ، خانم دکتر بصیر از صندوق جمعیت سازمان ملل ، خانم رحمتی از انجمن خانواده سالم و خانم دژپسند از انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت خانواده مدرسیت این دودوره کارگاه بودند.

در این کارگاهها مدعوین با مباحثی چون سلامت  باروری ـ حقوق باروری سلامت و حقوق باروری نوجوانان ـ جلب حمایت همه جانبه برای بهبود سلامت آموز ش همگانی حقوق باروری و پیشگیری از خشونت مبتنی با جنسیت آشنا شدند.